Maximo-bloggen

Trenden inom underhåll- och produktionsuppföljning går mot att använda den totala informationen om anläggningen från båda systemen för att optimera produktionskapaciteten och effektivisera underhållet. 

Enfos marknadsavdelning har intervjuat vår kollega Henrik Nyström som har arbetat på Enfo Framsteg, tidigare Framsteg i drygt 4 år. Henrik arbetade innan dess som försäljningsansvarig i västsverige på ett mjukvaruföretag som riktade sig mot industrin. Han har en lång och bred erfarenhet av många olika branscher och har lätt att förstå och sätta sig in i kundernas utmaningar. 

 
Det är snart dags för Maximo Användarförenings höstmöte. Mötet kommer denna gång att äga rum i Stockholm 17-20 november. Den 17 november kommer att vigas till den nyinstiftade ”Maximo Academy” med två huvudämnen som diskuteras under dagen. Det ordinarie höstmötet genomförs sedan under 18-20 november. En exakt agenda kommer att bifogas med den inbjudan som formellt skickas ut från användarföreningen inom kort.

Jag skulle vilja passa på att berätta lite om vad som händer med våra expertkonsulter inom IBM Maximo Asset Management i och med vår sammanslagning med Enfo som skedde i slutet av augusti.

Nästa stora release av Maximo närmar sig och publikt är arbetsnamnet 7.next men mycket pekar på att namnet blir Maximo 7.6. Något formellt releasedatum finns inte ännu men IBM kommunicerar ”under Q4”. Framsteg har i egenskap av att vara en IBM Premier Business Partner blivit inbjudna att delta i BETA-testningen av Maximo. Sedan i somras har vi haft en dedikerad BETA-miljö vilken vi utvärderar och återkopplar med feedback på.
Ett av de områden där företag knyter upp mest pengar är förrådet. Mängder med reservdelar och förnödenheter finns på hyllorna för att finnas tillgängligt när de behövs. Många gånger är det så att man har en viss procent extra av såväl de artiklar med hög omsättningshastighet som de artiklar som används exempelvis en gång varje år. Regelbunden monitorering och försök till optimering måste genomföras för att inte knyta upp för mycket kapital i förrådet.

Postat under:

Känner du igen upplevelsen att tidrapportering i Maximo är lite krångligt och komplicerat? Vår erfarenhet är att många Maximoanvändare upplever funktionaliteten i standardapplikationen svår att överblicka och använda. Det är många fält som ska fyllas i eller ”klickas förbi”.

Postat under:

Flertalet av våra kunder möter ständigt ökande krav gällande rapportering och compliance inom områdena hälsa, säkerhet och miljö. De allra flesta reglerna är helt branschberoende.

Postat under:

Den positiva trend som nu råder inom svensk industri kommer att ställa höga krav på såväl produktion som på underhåll, för att kunna hålla låglöneländerna stången krävs en betydligt effektivare produktion.

Postat under:

Framstegs system- och verksamhetsförvaltning är så mycket mer än en traditionell applikationssupport. Vi ser det i ett bredare perspektiv där vi hjälper våra kunder att utveckla sina Maximolösningar i kombination med en utveckling av underhållsverksamheten. Framstegs förvaltning har vuxit fram mot bakgrund av vad vi sett att våra kunder behöver hjälp med. Vi har en unik kombination av kompetenser både inom underhållsverksamhet och systemlösningar i Maximo.

Postat under:

Version 7.5.0.6 av IBM Maximo har releasats av IBM. Denna fixpack omfattar 567 stycken rättelser av olika slag. Det är allt ifrån kända buggar sedan föregående version till små förbättringar och optimeringar av diverse funktioner i Maximo. De 567 rättelserna vilka på IBM språk kallas APAR (Authorized Program Analysis Report) finns publicerade i en Excelfil där man kan filtrera på olika applikationsdelar utav Maximo där korrigeringar har gjorts.
 

Postat under:

Sedan måndagen den 7:e april har systemadministratörer och säkerhetsexperter världen över stångats mot vad som kallats det största säkerhetshålet i webbens historia - Heartbleed.
Det har skrivit spaltmeter inte bara i fackpress utan även i andra medier och hundratusentals sajter har varit eller är fortfarande drabbade av buggen.

Postat under:

Att Maximo är en mycket kapabel lösning för att hantera flödet från felanmälan/service requests till arbetsorders vad gäller fysiska utrustningar, fastigheter osv. vet de flesta. Historiskt har Maximo med tilläggsmoduler kunnat hantera även IT-assets såsom klienter, mobiltelefoner, servrar osv. IBM har numera en produkt som går under namnet SCCD (SmartCloud Control Desk). Detta är helt enkelt ett paketerat Maximo för service management/service desk för all hantering av IT-assets.

Postat under:

Just nu pågår Pulse 2014 för fullt i Las Vegas, USA. Framsteg deltar i år med sex deltagare med olika fokus för att kunna ta in och förmedla så mycket kvalitativ information som möjligt.

Postat under:

Intervju med Peter Karlsson, Förvaltningsledare på Framsteg AB

Postat under:

Sidor