Maximo-bloggen

 
Vi står på tröskeln mot en ny teknisk revolution. Den är i klass med införandet av ångkraften på 1700-talet, elektriciteten på 1800-talet och elektroniken på 1900-talet. Anledningen är fenomen såsom Internet Of Things och Prediktiv Analys. 

Vi lever i en allt mer komplex värld där behovet utav specialistkompetens inom IT-sektorn ökar. Nya tjänster skapas och ny kompetens behövs. Men hur är det att arbeta som specialist och vad kan man förvänta sig av en arbetsgivare som Enfo? Svaren på detta har Linus Koszinowski som i år firar 10-årsjubileum som specialist inom Service & Asset Management och IBM Maximo.

Att höra kunden själv stolt berätta om den process och arbetsmetodik som vi på Enfo Framsteg under lång tid har förespråkat och kommunicerat till marknaden, är som ljuv musik i mina öron. Det digra strategiarbete som Enfo Framsteg ägnade sig åt har verkligen gett resultat. Men det kommer jag till senare. 

I onsdags höll Enfo Framsteg tillsammans med Enfo Zystems eventet “Enfo brings InterConnect to you”. Arrangemanget ägde rum på Enfos Stockholmskontor och var välbesökt av intresserade kunder som kommit för att ta del av såväl nyheter från IBM som koncept och kundcase från Enfo.

Det råder ingen tvekan om varför IBM omorganiserat och nu placerat Maximo i affärsenheten Analytics. En stark utveckling sker mot att arbeta mer tillståndsbaserat men framförallt prediktivt med underhåll.

IBM annonserade i fredags två mycket positiva förändringar rörande licensieringen för IBM Maximo Asset Management. 

I fredags den 12/12 lanserades version 7.6 av Maximo officiellt till marknaden.

Efter månader av BETA-testning (vilken Enfo Framsteg deltagit i) är äntligen produkten klar för lansering.

Maximo 7.6 har bl.a. ett helt nytt gränssnitt med ett betydligt mer användarvänligt sätt att jobba med menyer och startcenter.

Maximo har kraftfull inbyggd funktionalitet för att söka fram poster du är intresserad av. Förutom de grundläggande sökfunktionerna i listflik och avancerad sök så kan du skriva egna sql-satser och filtrera i princip alla tabeller som visas. Sökning och filtrering kan göras på ett mer eller mindre effektivt sätt och jag tänkte gå igenom några snabba tips som förhoppningsvis gör sökningen i Maximo lite lättare och snabbare att handskas med.
 

Enfos marknadsavdelning har intervjuat Johan Elgestad som arbetar som supportkonsult på Enfo. Johan har studerat systemvetenskap och har erfarenhet från arbeten inom tillverkande industri. Johan menar att vart man än arbetar så finns det alltid ett behov av IT och det finns alltid svagheter som man kan stärka upp i alla delar. Det var så hans intresse att effektivisera, systematisera och organisera växte fram. Aktivitet i form av styrketräning och e-sport är något som Johan gärna sysslar med på sin fritid. 

Vid Maximo användarförenings höstmöte som ägde rum i Stockholm under förra veckan hade jag många spännande samtal och diskussioner med insiktsfulla mötesdeltagare. Några av dessa samtal behandlade ämnet system- och användarutbildningar. 

Analysföretaget Realityweb.com har nyligen genomfört en studie inom ämnet "Asset Management Practices, Investments and Challenges 2014-2019", där de intervjuat över tusen underhållschefer världen över. De publicerade nyligen resultatet av den slutgiltiga rapporten som genomförts och vi nu har nöjet att dela med oss av.

Postat under:

Enfos marknadsavdelning har intervjuat Frank Severinsson som arbetar som verksamhetskonsult inom IBM Maximo. Frank började arbetat på Framsteg 2006 och nu efter sammanslagningen med Enfo således på Enfo Framsteg.

Några av Franks styrkor är han gedigna kunskap i produkten IBM Maximo Asset Management då han har arbetat med produkten sedan 1996 och han besitter även djupa verksamhetskunskap som han fått av sin långa erfarenhet av att arbetat med många olika företag. 

Enfo Framsteg har under 2014 etablerat ett framgångsrikt partnerskap med företaget OEE Consultants. Samarbetet syftar till att ge våra kunder förbättrade affärs- och verksamhetsprocesser inom underhåll. Enfo Framstegs systemexpertis med verksamhetsfokus i kombination med Sveriges mest välrenommerade verksamhetskonsulter inom underhåll, OEE Consultants, skapar vinnande processer för underhåll, såväl ekonomiskt som organisatoriskt. 

Postat under:

Trenden inom underhåll- och produktionsuppföljning går mot att använda den totala informationen om anläggningen från båda systemen för att optimera produktionskapaciteten och effektivisera underhållet. 

Postat under:

Enfos marknadsavdelning har intervjuat vår kollega Henrik Nyström som har arbetat på Enfo Framsteg, tidigare Framsteg i drygt 4 år. Henrik arbetade innan dess som försäljningsansvarig i västsverige på ett mjukvaruföretag som riktade sig mot industrin. Han har en lång och bred erfarenhet av många olika branscher och har lätt att förstå och sätta sig in i kundernas utmaningar. 

Sidor

Arkiv

Taggar